บุญของการรักษาศีล

Go down

บุญของการรักษาศีล

ตั้งหัวข้อ  phtawan on Mon Dec 14, 2009 10:07 pm


บุญของการรักษาศีล
บุญของการรักษาศีลในชาตินี้ คือ ทำให้ผู้รักษาศีลมีความโชคดี ทำอะไรก็จะประสบความสำเร็จได้เร็ว หน้าที่การงานจะได้เลื่อนขั้นเร็ว เป็นที่รักใคร่เมตตาแก่ผู้พบเห็น มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง โรคน้อย หากผู้มีศีลนั้นได้ทำทานอย่างสม่ำเสมอก็จะได้รับผลบุญของทานเร็วกว่าปรกติ เช่น ปรกติเมื่อเราได้ทำทานแล้ว ผลของทานบางส่วนก็จะกลับมาในชาตินี้ โดยใช้เวลาประมาณสิบกว่าปี แต่ถ้ารักษาศีลด้วยแล้วจะทำให้ผลของทานกลับมาหาเราเร็วขึ้น คือ อาจแค่เพียง 5-6 ปี ก็เป็นได้ นอกจากนี้ เมื่อเกิดชาติหน้าก็มีโอกาสเกิดเป็นมนุษย์ได้อีก และมีรูปร่างผิวพรรณดีเหมือนอย่างดาราที่มีรูปเป็นทรัพย์นั่นเอง
คำสมาทานศีลอุโบสถ
ศีลอุโบสถต้องกล่าวอธิษฐานรับมา
ขั้นตอนที่ ๑ กราบพระพุทธ กราบพระธรรม กราบพระสงฆ์
(เบญจางคประดิษฐ์)
ขั้นตอนที่ ๒ บูชาพระรัตนตรัย
อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ ภะคะวา : .
อิเมหิ สักกาเรหิ ตัง ภะคะวันตัง อะภิปูชะยามิ : ( กราบ )
สวากขาโต ภะคะวะตา ธัมโม : ( กราบ )
สุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ : ( กราบ )
ขั้นตอนที่ ๓ อาราธนาศีลอุโบสถ
มะยัง ภันเต ติสะระเณนะ สะหะ อัฏฐังคะสะมันนาคะตัง อุโปสะถัง ยาจามะ
มะยัง ภันเต ติสะระเณนะ สะหะ อัฏฐังคะสะมันนาคะตัง อุโปสะถัง ยาจามะ
มะยัง ภันเต ติสะระเณนะ สะหะ อัฏฐังคะสะมันนาคะตัง อุโปสะถัง ยาจามะ
( กรณีว่าคนเดียวให้เปลี่ยน มะยัง เป็น อะหัง, เปลี่ยน ยาจามะ เป็น ยาจามิ )
ขั้นตอนที่ ๔ นมัสการพระพุทธเจ้า ( นั่งพับเพียบ )
นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ
นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ
นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ
ขั้นตอนที่ ๕ ไตรสรณคมน์
พุทธัง สะระณัง คัจฉามิ
ธัมมัง สะระณัง คัจฉามิ
สังฆัง สะระณัง คัจฉามิ
ทุติยัมปิ พุทธัง สะระณัง คัจฉามิ
ทุติยัมปิ ธัมมัง สะระณัง คัจฉามิ
ทุติยัมปิ สังฆัง สะระณัง คัจฉามิ
ตติยัมปิ พุทธัง สะระณัง คัจฉามิ
ตติยัมปิ ธัมมัง สะระณัง คัจฉามิ
ตติยัมปิ สังฆัง สะระณัง คัจฉามิ
ขั้นตอนที่ ๖ สมาทานศีลอุโบสถ
ปาณาติปาตา เวระมะณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ
อะทินนาทานา เวระมะณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ
อะพรหมะจะริยา เวระมะณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ
มุสาวาทา เวระมะณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ
สุราเมระยะมัชชะปะมาทัฏฐานา เวระมะณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ
วิกาละโภชะนา เวระมะณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ
นัจจะคี ตะวาทิ ตะวิสุกะทัสสะนา มาลาคันธะวิเลปะนะ ทาระณะ-
มัณฑะนะ วิภูสะนัฏฐานา เวระมะณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ
อุจจาสะยะนะ มะหาสะยะนา เวระมะณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ
ขั้นตอนที่ ๗ อธิษฐานรักษาศีลอุโบสถ
อิมัง อัฏฐังคะสะมันนาคะตัง พุทธะปัญญัตตัง อุโปสะถัง อิมัญจะ
รัตติง อิมัญจะ ทิวะสัง สัมมะเทวะ อะภิรักขิตุง สะมาทิยามิ
( ข้าพเจ้าสมาทานอุโบสถ ที่พระพุทธเจ้าทรงบัญญัติไว้ อันประกอบด้วย
องค์ ๘ ประการ ดังได้สมาทานมาแล้วนี้ จะรักษาไว้ให้ดี ไม่ให้ขาด ไม่ให้
ทำลาย ตลอดวันหนึ่ง คืนหนึ่ง ณ เวลาวันนี้ )
ขั้นตอนที่ ๘ สรุปศีลอุโบสถ
อิมานิ อัฏฐะ สิกขาปะทานิ อัชเชกัง รัตตินทิวัง อุโปสะถะวะเสนะ
สาธุกัง รักขิตัพพานิ
รับ อามะภันเต รับ สาธุ
ขั้นตอนที่ ๙ กราบลาพระ
กราบพระพุทธ กราบพระธรรม กราบพระสงฆ์
ขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านที่รักษาศีลอุโบสถด้วยครับ
นายพงศ์ศิริ พิมลรัตน์
phtawan
phtawan
นักศึิกษาหลังห้อง
นักศึิกษาหลังห้อง

จำนวนข้อความ : 40
Points : 42
Join date : 27/11/2009
: 30
ที่อยู่ : 172 ม.7 ต.ทุ่งระยะ อ.สวี จ.ชุมพร

ดูข้อมูลส่วนตัว

ขึ้นไปข้างบน Go down

Re: บุญของการรักษาศีล

ตั้งหัวข้อ  Admin on Mon Dec 14, 2009 10:54 pm

สาธุ แรงบุญส่ง
Admin
Admin
Admin

จำนวนข้อความ : 59
Points : 81
Join date : 06/11/2009

ดูข้อมูลส่วนตัว http://edengineer31.forumotion.com

ขึ้นไปข้างบน Go down

Re: บุญของการรักษาศีล

ตั้งหัวข้อ  Miwki on Mon Dec 14, 2009 11:42 pm

ด้วยคน ครับ

สาธุ ขอให้มีแต่สิ่งดีๆๆเข้ามาครับ
Miwki
Miwki
นักศึกษาแนวหน้า
นักศึกษาแนวหน้า

จำนวนข้อความ : 185
Points : 187
Join date : 27/11/2009
: 30
ที่อยู่ : เกกีงาม 3

ดูข้อมูลส่วนตัว

ขึ้นไปข้างบน Go down

Re: บุญของการรักษาศีล

ตั้งหัวข้อ  phtawan on Tue Dec 15, 2009 9:46 am

ขอบคุณคร๊าฟฟฟฟฟฟ
เช่นกันนะเพื่อนๆๆ
phtawan
phtawan
นักศึิกษาหลังห้อง
นักศึิกษาหลังห้อง

จำนวนข้อความ : 40
Points : 42
Join date : 27/11/2009
: 30
ที่อยู่ : 172 ม.7 ต.ทุ่งระยะ อ.สวี จ.ชุมพร

ดูข้อมูลส่วนตัว

ขึ้นไปข้างบน Go down

Re: บุญของการรักษาศีล

ตั้งหัวข้อ  karasu on Tue Dec 15, 2009 6:35 pm

Smile

***************************************
พูดคุย tiw_011@hotmail.com

ฮิ 5 http://karasu-ohayo.hi5.com มีไว้ทำไมไม่รู้ ไม่มีใครเม้นตูเลย


Thanks: ฝากรูปไม่ลบ ประกันรถยนต์ ข้อมูลท่องเที่ยว
karasu
karasu
สุดยอดนักศึกษาแนวหน้า
สุดยอดนักศึกษาแนวหน้า

จำนวนข้อความ : 256
Points : 283
Join date : 02/12/2009
: 34
ที่อยู่ : จินดา

ดูข้อมูลส่วนตัว

ขึ้นไปข้างบน Go down

ตี้

ตั้งหัวข้อ  kittikunza on Wed Dec 16, 2009 10:33 pm

ขอให้ผลบุญที่ทำมา ส่งผลให้ผมสอบผ่านทุกวิชาด้วยเถิด
kittikunza
kittikunza
นักศีกษาโดดเรียน

จำนวนข้อความ : 20
Points : 19
Join date : 27/11/2009

ดูข้อมูลส่วนตัว

ขึ้นไปข้างบน Go down

Re: บุญของการรักษาศีล

ตั้งหัวข้อ  sine on Wed Dec 16, 2009 11:05 pm

kittikunza พิมพ์ว่า:ขอให้ผลบุญที่ทำมา ส่งผลให้ผมสอบผ่านทุกวิชาด้วยเถิด


ถุย ปาบหนาเกินแก้จริงๆคุณกิติ
sine
sine
นักศึกษาแถวกลาง
นักศึกษาแถวกลาง

จำนวนข้อความ : 77
Points : 76
Join date : 27/11/2009
: 29
ที่อยู่ : สถาบันข้างสนามบิน

ดูข้อมูลส่วนตัว

ขึ้นไปข้างบน Go down

Re: บุญของการรักษาศีล

ตั้งหัวข้อ  phtawan on Thu Dec 17, 2009 12:35 am

ถูกแล้วค๊ฟท่านทราย
phtawan
phtawan
นักศึิกษาหลังห้อง
นักศึิกษาหลังห้อง

จำนวนข้อความ : 40
Points : 42
Join date : 27/11/2009
: 30
ที่อยู่ : 172 ม.7 ต.ทุ่งระยะ อ.สวี จ.ชุมพร

ดูข้อมูลส่วนตัว

ขึ้นไปข้างบน Go down

Re: บุญของการรักษาศีล

ตั้งหัวข้อ  tammaichong on Fri Dec 18, 2009 7:38 pm

สาธุๆๆๆๆๆๆๆๆ

***************************************


My e-mail max_tammaichong@hotmail.com

My HI5 http://tammaichong.hi5.com
tammaichong
tammaichong
สุดยอดนักศึกษาแนวหน้า
สุดยอดนักศึกษาแนวหน้า

จำนวนข้อความ : 274
Points : 300
Join date : 02/12/2009
: 29

ดูข้อมูลส่วนตัว http://tammaichong@hi5.com

ขึ้นไปข้างบน Go down

Re: บุญของการรักษาศีล

ตั้งหัวข้อ  karasu on Sat Dec 19, 2009 10:19 am

ตื่นได้แล้วเหรอคัฟ ทั่นแม็ก

***************************************
พูดคุย tiw_011@hotmail.com

ฮิ 5 http://karasu-ohayo.hi5.com มีไว้ทำไมไม่รู้ ไม่มีใครเม้นตูเลย


Thanks: ฝากรูปไม่ลบ ประกันรถยนต์ ข้อมูลท่องเที่ยว
karasu
karasu
สุดยอดนักศึกษาแนวหน้า
สุดยอดนักศึกษาแนวหน้า

จำนวนข้อความ : 256
Points : 283
Join date : 02/12/2009
: 34
ที่อยู่ : จินดา

ดูข้อมูลส่วนตัว

ขึ้นไปข้างบน Go down

ขึ้นไปข้างบน


 
Permissions in this forum:
คุณไม่สามารถพิมพ์ตอบ